DESPRE NOI

O.J.S.P.A. NEAMȚ DESPRE NOI

PREZENTARE

O.J.S.P.A. NeamȚ este instituție publică cu  caracter tehnic, cu personalitate juridică și finanțare extrabugetară, fiind organizată și funcționând în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru  îmbunătățirea activității direcțiilor generale pentru  agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, precum și a altor unități agricole, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform următoarelor acte normative : Legea  nr.444/2002, OUG nr.38/2002, HG  nr.751/2010, HG  nr.725/2010, Ordinul  nr.278/2011 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

O.J.S.P.A. Neamț  execută, la cerere, pentru  persoane  fizice și juridice, studii de specialitate privind creșterea potențialului productiv al pământului, ameliorarea  terenurilor agricole, menținerea calității, protecția solului, a plantelor, pădurilor  și a mediului in vederea realizării unui bun echilibru agro-silvo-cinegetic .